Welkom bij MyRevitive

Gebruikersprofiel

Volgen

Het apparaat is bedoeld voor gebruikers in een thuisomgeving die kampen met verminderde mobiliteit, artrose van de knie, slechte bloedsomloop en daarmee verband houdende problemen zoals pijn, stijve en gezwollen benen, enkels en voeten.

De Revitive is bedoeld voor gebruik door eindgebruikers in een niet-klinische omgeving en zonder toezicht of interventie van een arts tijdens het gebruik.

De gebruiker is doorgaans volwassen en hoeft geen specifieke demografische kenmerken als geslacht, etniciteit of opleidingsniveau te hebben.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0