Welkom bij MyRevitive

Niet gebruiken (contra-indicaties)

Volgen

• als bij u een elektronisch implantaat zoals een pacemaker of AICD (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator) is ingebracht;

• tijdens de zwangerschap;

• als u onder behandeling staat voor, of symptomen hebt van, bestaande diep-veneuze trombose (DVT).

 

Langdurige perioden van inactiviteit kunnen uw risico op het ontstaan van diep-veneuze trombose (DVT) vergroten. DVT is een bloedstolsel dat zich meestal in een diepe ader in het been voordoet. Indien een deel van het bloedstolsel los breekt, kan dit leiden tot mogelijk levensbedreigende complicaties, zoals longembolie.

Als u gedurende langere tijd inactief bent geweest en u meent dat u een bloedstolsel hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Om te voorkomen dat het stolsel loskomt, mag Revitive niet worden gebruikt.

 

In sommige gevallen van DVT doen zich geen klachten voor. Toch is het belangrijk dat u van de klachten op de hoogte bent, o.a.:

• Pijn, zwelling en gevoeligheid in een van uw benen (meestal uw kuit)

• Heftige pijn in het betreffende gebied

• Warme huid in de buurt van het stolsel

• Rode huid, met name aan de achterkant van uw been, onder de knie

Raadpleeg uw arts zo snel mogelijk als u een of meerdere van de hierboven beschreven klachten hebt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0