Welkom bij MyRevitive

Veiligheidsmaatregelen

Volgen

Ga niet op het apparaat staan. Gebruik het apparaat alleen zittend

• Plaats de Revitive niet zodanig dat deze moeilijk losgekoppeld of uitgeschakeld kan worden

• Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte

• Mors geen vloeistof op het apparaat of op de accessoires

• Voorkom overbelasting van het stopcontact

• Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen

• Houd snoeren en kabels buiten bereik van kinderen om het risico op wurging te voorkomen

• Revitive kan door meerdere personen worden gebruikt; zorg dat het apparaat na elk gebruik wordt schoongemaakt

• Raak de voetstappen tijdens het gebruik niet met uw handen aan voordat de pauzefunctie is ingeschakeld of het apparaat is uitgeschakeld.

• Gebruik Revitive alleen met de door de fabrikant geleverde of via de fabrikant aangeschafte accessoires

• Controleer de lichaamselektroden, snoeren en kabels regelmatig op beschadiging

• Controleer de lichaamselektroden, snoeren en kabels regelmatig op beschadiging

• Maak Revitive niet open en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Doet u dat wel, dan vervalt uw garantie en kunt u ernstig letsel oplopen

• In het onwaarschijnlijke geval dat uw Revitive niet naar behoren werkt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde erkende agent

• Revitive heeft de vereiste tests voor elektromagnetische interferentie (EMI) doorstaan; maar kan nog wel worden beïnvloed door overmatige emissie en/of interferentie veroorzaken met gevoeliger apparatuur

• Nadat het apparaat aan warme of koude temperaturen buiten het opgegeven temperatuurbereik van 10-40°C is blootgesteld, moet u het apparaat opnieuw aan de aanbevolen gebruikstemperaturen laten acclimatiseren om de goede werking van het product te handhaven

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0