Welkom bij MyRevitive

Voorzichtigheid geboden

Volgen

Bij het toepassen van stimulatie:

• Wees voorzichtig wanneer u stimulatie toepast op gebieden van de huid die minder gevoelig zijn dan normaal. De huid kan geïrriteerd raken, omdat u de stimulatie pas kunt voelen als de intensiteit te hoog is. Gebruik een lage intensiteit om een zachte samentrekking van de spieren te creëren en/of pas de stimulatie gedurende kortere tijd toe om overstimulatie te voorkomen. Controleer de huid op symptomen van irritatie (rode huid), bloeduitstortingen of pijn. Raadpleeg bij twijfel uw arts

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

 

Bij gebruik van EMS:

• Wees voorzichtig wanneer u stimulatie toepast:

  • Op de buik tijdens de menstruatie
  • Na recente chirurgische ingrepen (in de afgelopen zes maanden), omdat de stimulatie uw genezingsproces zou kunnen verstoren
  •  Als u door letsel zoals een spierscheur waarschijnlijk bloedend weefsel heeft, wordt aangeraden de eerste 12 uur nadat het letsel is opgelopen niet op een plaats in de directe omgeving daarvan te stimuleren. Gebruik een lage intensiteit en/of een kortere duur om overstimulatie te voorkomen.
  • na een lange periode van immobiliteit of inactiviteit – gebruik een lage intensiteit en kortere gebruiksduur om overstimulatie of spiervermoeidheid te voorkomen

Bij gebruik van TENS:

• Revitive kan het pijngevoel verminderen dat normaalgesproken een waarschuwing zou zijn voor een onderliggend probleem

• Als uw pijn niet verbetert, verslechtert of langer dan vijf dagen aanhoudt, moet u het gebruik van het apparaat staken en uw arts raadplegen

• TENS is niet doeltreffend voor het behandelen van de oorspronkelijke bron of oorzaak van pijn

 

Aanvullende waarschuwingen:

• De langetermijneffecten van elektrische stimulatie zijn onbekend

• Elektrische stimulatie werkt mogelijk niet voor elke gebruiker; raadpleeg uw arts

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0