Welkom bij MyRevitive

Stap 5: Verbind de app met uw Revitive

Volgen

Als u de app met uw Revitive verbindt, kunt u het apparaat met uw telefoon bedienen en uw behandeling bijhouden.

 

a Controleer of Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld. Als u het niet zeker weet, ga dan naar Instellingen op uw telefoon en kijk of Bluetooth is ingeschakeld. In geval van Android is het mogelijk dat het apparaat vraagt of de Revitive-app Locatievoorzieningen mag gebruiken. Kies dan Ja, omdat dit voor een juiste werking van de Bluetooth-verbinding noodzakelijk is.

 

b Volg de instructies van de wizard en houd de AAN-UITKNOP op de Revitive ingedrukt tot u het Bluetooth-symbool op het bedieningspaneel van de Revitive ziet knipperen. Dit geeft aan dat de Revitive gereed is om de koppeling met uw mobiele telefoon tot stand te brengen.

Volg de pop-ups op het scherm.

 

Medic_Coach1.png

 

c Na korte tijd vindt de app uw Revitive en brengt de verbinding tot stand. Zodra verbinding gemaakt is, stopt het Bluetooth-symbool op de Revitive met knipperen en blijft het constant branden.

De app schakelt over naar het scherm Dashboard. Als zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen op pagina 143-146 raadplegen.

 

Medic_Coach_2.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0