Welkom bij MyRevitive

Garantie

Volgen

1. De Producten hebben een commerciële garantie van 24 maanden vanaf hun aankoopdatum of vanaf hun leveringsdatum wanneer zij per internet worden gekocht. Deze garantie is geldig voor aankopen in Frankrijk, Duitsland, België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. Defecte of beschadigde Producten die onder deze garantie vallen, worden gratis vervangen door Revitive/Actegy of haar wederverkoper wanneer de producten niet rechtstreeks bij Revitive/Actegy werden gekocht (behalve in de gevallen van garantie-uitsluitingen die hierna worden uiteengezet). Als Revitive/Actegy bepaalde promotionele garantieverlengingen heeft toegekend, vallen de producten ook na de periode van 24 maanden nog onder de garantie.

 

2. Garantie-uitsluitingen: de commerciële garantie van Revitive/Actegy vervalt in geval van externe tussenkomst op het Product, slecht gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of slecht onderhoud van het Product door de klant.

 

3. Om gebruik te maken van de commerciële garantie wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de wederverkoper van het Product wanneer hij het product niet rechtstreeks bij Revitive/Actegy heeft gekocht, of zich te wenden tot een lokale vestiging van Revitive/Actegy via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding. Indien het Product, afgezien van garantie-uitsluiting, defect of beschadigd is, zorgt de Revitive/ Actegy klantendienst of de wederverkoper van de Producten voor gratis retournering en vervanging van het product.

 

4. Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. Wanneer het Product wordt teruggezonden zonder de originele verpakking, kunnen extra kosten worden gerekend. Randapparatuur, alle accessoires en de handleidingen van het Product moeten bij de retourzending met het Product worden meegeleverd.

 

5. De commerciële garantie van deze fabrikant wordt onafhankelijk en zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke garanties toegekend. De Klant kan de details van de wettelijke garanties, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, online vinden op www.revitive.nl/algemene-verkoop, of ze per post aanvragen bij het lokale Revitive/Actegybureau.

 

6. Deze garantie is onderworpen aan het Franse recht voor verkopen in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland en aan het Duitse recht voor verkopen in Duitsland, in alle gevallen onder voorbehoud van de geldende regelgeving in het land van verblijf van de klant. 

 

Registreer uw apparaat om uw gratis garantie van 2 jaar te activeren op: revitive.com/nl/warranty-registration

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1