Welkom bij MyRevitive

Ik kan mijn telefoon niet met de Revitive koppelen, hoewel ik alle stappen in de Revitive-app heb doorlopen, en het Bluetoothpictogram op de Revitive brandt niet constant

Volgen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Ik kan mijn telefoon niet met de Revitive koppelen, hoewel ik alle stappen in de Revitive-app heb doorlopen, en het Bluetoothpictogram op de Revitive brandt niet constant. De Bluetooth-functie van de telefoon is niet goed geconfigureerd. 1. Controleer of de telefoon met internet verbonden is via wifi of een mobiel netwerk (data moet op de telefoon zijn ingeschakeld).

2. Controleer in de instellingen van de telefoon of Bluetooth is ingeschakeld.

3. Voor iOS: Controleer of Bluetooth is ingeschakeld voor de Revitiveapp - Instellingen > Revitive.

4. Zorg dat Locatievoorzieningen op de telefoon zijn ingeschakeld - gewoonlijk in Instellingen > Privacy (iOS) of Beveiliging en Privacy (Android). Dit is nodig om Bluetooth te koppelen

5. Voor Android: Zorg dat Locatievoorzieningen voor de Revitive-app zijn ingeschakeld - gewoonlijk in Instellingen > Apps > Revitive

6. Ga naar de Bluetooth-instellingen op de telefoon en vergeet/ ontkoppel alle Revitive-apparaten in MIJN APPARATEN (iOS) of GEKOPPELDE APPARATEN (Android).

7. Start de Revitive-app opnieuw.

8. Weiger eventuele koppelingsverzoeken totdat u de instructies voor koppeling krijgt in de Revitive-app.

9. Volg de koppelingsinstructies in de Revitive-app en zet het Revitiveapparaat in de koppelingsmodus zodra daarom wordt gevraagd (knipperend Bluetooth-pictogram op de Revitive).

10. Druk op 'KOPPELEN' in de app en accepteer de koppelingsverzoeken die verschijnen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0