Welkom bij MyRevitive

Outputspecificaties voor elektrische spierstimulatie (EMS)

Volgen

Outputspecificaties_voor_elektrische_spierstimulatie__EMS_.png

 

De waarden voor pulsduur, herhalingsfrequenties en amplitudes, inclusief gelijkstroomcomponenten, mogen niet meer dan ± 20 % afwijken wanneer wordt gemeten met een belastingsweerstand binnen het gespecificeerde bereik.

Neem contact op met de fabrikant als na een bepaalde periode bevestigd moet worden dat de Revitive binnen zijn essentiële prestatievermogen werkt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0